Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo Umbulali wajikela amaxhoba kwiiHambhega ezimnandi

Umbulali wajikela amaxhoba kwiiHambhega ezimnandi

"akekho umntu onokuwuchaza umahluko"

by UPiper uSt
6,658 imbono

Umbulali wokuphindezela uJoe Metheny waqala ukuba nomsindo xa umfazi wakhe ethatha umntwana wabo wabaleka ekhaya eBaltimore, eMaryland. Le yintlantsi eyaqala konke.

Xa wabanjwa uMetheny ngo-2016 wazivuma kulwaphulo-mthetho, kwaye wagxeka yonke imfuno yakhe yokuziphindezela kumfazi nakwindoda awayeyishiya. Nangona kunjalo, yile ngqumbo eyadala kwaye yondla into enzulu ngaphakathi kuye.

Ngelixa umsindo wawuxhokonxa umsebenzi wakhe, uMetheny wadibana namaxhoba amaninzi awathi nje azifumana ewela indlela yakhe ebomini. Njengendawo yokukhupha ubundlongondlongo kunye nengqumbo yokushiywa kutsha nje, umyeni owayekhe wonwaba wayedinga ukukhuphela umsindo wakhe; kwaye loo ndawo yayikukubulala, ukudlwengula kunye nokuqhawula amalungu.

Uninzi lwala madoda namabhinqa azifumeneyo akwindawo engeyiyo ngexesha elingelilo ayekhukuliseka, engenamakhaya, noonongogo. Abantu akukho mntu uya kuqaphela bemkile okanye belahlekile.

Oku kunokuvakala kufana namabali owakhe weva ngaphambili, kodwa into eyahlula uMetheny kumbulali wakho “oqhelekileyo” yindlela awalahla ngayo imizimba yamaxhoba akhe angalumkanga.

UMetheny wakrazula imizimba yabo, waqokelela inyama yabo kunye nenyama, wayixuba kumhlaba wehagu kunye nenyama yenkomo awayeyisebenzisa ukwenza iihambhega. Uya kuthi emva koko athengise ezi hamburgers kwindawo yakhe yokuma ecaleni kwendlela.

Umbulali wathi imizimba yayinencasa efanayo neyehagu egayiweyo. Wathi, “Ukuba uyixuba [nenyama engqushiweyo] akukho mntu unokwazi umahluko.” Ngapha koko, akazange abe nomthengi omnye, kwaye umthengi wolwaphulo-mthetho lwakhe wakha wakhalaza malunga nencasa yokutya kwabo.
Ngokuphathelele amalungu emizimba engafanelekanga kwiHamburger Helper, uMetheny wawangcwaba kwindawo yelori.

Kwakubonakala ngathi ulwaphulo-mthetho lwakhe alusenanjongo yokuziphindezela. Endaweni yoko, xa ifriji ye-Metheny yayiphantsi wayeya kuphuma akhangele omnye umphefumlo ohluphekileyo kweso sithako esikhethekileyo kwiibhega zakhe awayekhonza kubathengi bakhe. Wabonakala enomdla wokwenene wokubulala.

Ngexesha awayebanjwa ngalo wayesele ebulele abantu abalishumi. Uxelele abasemagunyeni "Eyona nto indivisa kabuhlungu kuyo yonke le nto kukuba andizukubulala oomama ababini endandibalandele, kwaye lelo nenekazi langaphambili kunye ne-bastard awayedibene nayo."

U-Metheny wachitha iminyaka engaphantsi kweshumi entolongweni emva kokufumana isigwebo sobomi ngaphandle kokufumana isigwebo sokubulala uKathy Spicer noCathy Ann Magaziner.

Ngo-2017 wafunyanwa efile kwisisele sakhe ngunogada wentolongo. Wayeneminyaka engama-62 ubudala.