Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo Umbulali waguqula amaxhoba aba yiBurger

Umbulali waguqula amaxhoba aba yiBurger

by UPiper uSt

Umbulali wokuphindezela uJoe Metheny waqala ukuba nomsindo xa umfazi wakhe ethatha umntwana wabo wabaleka ekhaya eBaltimore, eMaryland. Le yintlantsi eyaqala konke.

Xa wabanjwa uMetheny ngo-2016 wazivuma kulwaphulo-mthetho, kwaye wagxeka yonke imfuno yakhe yokuziphindezela kumfazi nakwindoda awayeyishiya. Nangona kunjalo, yile ngqumbo eyadala kwaye yondla into enzulu ngaphakathi kuye.

Ngelixa umsindo wawuxhokonxa umsebenzi wakhe, uMetheny wadibana namaxhoba amaninzi awathi nje azifumana ewela indlela yakhe ebomini. Njengendawo yokukhupha ubundlongondlongo kunye nengqumbo yokushiywa kutsha nje, umyeni owayekhe wonwaba wayedinga ukukhuphela umsindo wakhe; kwaye loo ndawo yayikukubulala, ukudlwengula kunye nokuqhawula amalungu.

Uninzi lwala madoda namabhinqa azifumeneyo akwindawo engeyiyo ngexesha elingelilo ayekhukuliseka, engenamakhaya, noonongogo. Abantu akukho mntu uya kuqaphela bemkile okanye belahlekile.

Oku kunokuvakala kufana namabali owakhe weva ngaphambili, kodwa into eyahlula uMetheny kumbulali wakho “oqhelekileyo” yindlela awalahla ngayo imizimba yamaxhoba akhe angalumkanga.

UMetheny wakrazula imizimba yabo, waqokelela inyama yabo kunye nenyama, wayixuba kumhlaba wehagu kunye nenyama yenkomo awayeyisebenzisa ukwenza iihambhega. Uya kuthi emva koko athengise ezi hamburgers kwindawo yakhe yokuma ecaleni kwendlela.

Umbulali ubanga ukuba imizimba inencasa efanayo nenyama yehagu. Uye wathi, "ukuba uyayidibanisa [kunye nenyama yomhlaba] akukho mntu uzokwazi umahluko." Ngapha koko, akuzange kubekho namnye umthengi, kunye nomthengi wolwaphulo-mthetho lwakhe, owakha wakhalaza malunga nokutya kwesidlo sabo.
Ngokubhekisele kumalungu emizimba awayengakulungelanga ukunceda ihambhega, uMetheny wawangcwaba kwilori.

Kubonakala ngathi ulwaphulo-mthetho alusekho kuziphindezela ngokusekwe. Endaweni yokuba xa isikhenkcezisi sikaMetheny sibaleka, wayephuma aye kufuna omnye umphefumlo ohluphekileyo kweso sixhobo sikhethekileyo kwiihamburger zakhe awayezenzela abathengi. Wabonakala enomdla wokwenene wokubulala.

Ngexesha awayebanjwa ngalo wayesele ebulele abantu abalishumi. Uxelele abasemagunyeni "Eyona nto indivisa kabuhlungu kuyo yonke le nto kukuba andizukubulala oomama ababini endandibalandele, kwaye lelo nenekazi langaphambili kunye ne-bastard awayedibene nayo."

U-Metheny wachitha iminyaka engaphantsi kweshumi entolongweni emva kokufumana isigwebo sobomi ngaphandle kokufumana isigwebo sokubulala uKathy Spicer noCathy Ann Magaziner.

Ngo-2017 wafunyanwa efile kwisisele sakhe ngunogada wentolongo. Wayeneminyaka engama-62 ubudala.

Izithuba enxulumene

Translate »